Пишете ни

Виртуални машини - по-доброто решение за бизнеса

20.09.2017

Не си мислете, че виртуалната машина е научнофантастично изобретение от също толкова научнофантастичен филм. Тя е ресурс намиращ широко приложение в реалния свят и може да бъде значително полезен в различни сфери на бизнеса. Употребата на виртуални машини набира все по-голяма популярност в много организации, работещи с  повече от едно компютърно устройство. Това става възможно чрез софтуерна технология, наречена виртуализация.

Как работи?

Виртуализацията използва едно реално физическо устройство (сървър) и го разделя на виртуални ресурси, каквито всъщност са виртуалните машини (VM). Всички физически елементи на сървъра се пресъздават в софтуер, като така могат да бъдат пуснати едновременно няколко различни операционни системи. Технологията позволява един физически компютърен сървър да бъде разделен на много виртуални сървъри, всеки от които има способност да стартира своя отделна физическа машина. Виртуалните сървъри функционират, като напълно пълноправни и могат да бъдат рестартирани самостоятелно един от друг.

Какви са предимствата на виртуализацията?

Ако за целите на вашия бизнес е необходима работа с повече от една OS, то е добре да знаете, че чрез виртуализация ще можете да прекъснете тази обвързаност между операционната система и приложния хардуер. Работейки с виртуални компютри вместо с физически съществуващи, вие ще можете да  използвате възможностите на различни операционни системи и приложения едновременно.  Страхотно, нали?

Хардуерната независимост на виртуалните машини се дължи на това, че те са съставени изцяло от софтуер и не съдържат каквито и да е хардуерни компоненти – огромно предимство, в сравнение с отделен физически хардуер, представляващ значителен финансов разход.  Единственото допълнение, което ще ви е необходимо, всъщност е така наречения „тънък клиент“ (thin client), който има сравнително малък размер и служи за връзка с виртуалната машина . Всичко това е равносилно на по-нисък разход за електроенергия и повече свободно пространство около бюрото ви.

В кои случаи е полезна виртуализацията?

Виртуализацията е подходяща, когато мястото ви за хардуер е силно ограничено, или за бизнеса ви е необходим значително голям брой компютърни устройства.  Като допълнителна причина можем да добавим и бюджета за тях, ако и той също не е толкова голям. Например, в много училища с компютърни зали, вместо физически компютърни устройства, всъщност има виртуални такива. Кол центрове, големи офиси, счетоводни фирми, адвокатски кантори, туристически агенции, застрахователни компании и бизнеси от много други сфери биха могли значително да оптимизират процесите и разходите си чрез компютърна виртуализация.

Свържете се с екипа на Helpdesk Bulgaria, ако и вие също бихте искали да намалите разходите си за IT, дори тези за управление и поддръжка. Очакваме вашите въпроси!