Пишете ни

Базирайки се на нашия опит и разбиране, че всичко трябва да бъде финансово оправдано и ефективно, сме развили най-добрите методи за одит на IT инфраструктура. За нас е важно да проследим целия процес, затова предварително интервюираме вас, вашите мениджъри и служители.

Основни цели на IT одита

 1. Да се определи дали IT инфраструктурата отговаря на нуждите на бизнеса и дали може да обслужва всички процеси протичащи в дадената компания
 2. Да минимизира риска от повреда, загуба и кражба на информационни ресурси/данни
 3. Да се определи ценовата ефективност на IT оборудването.

Услугата включва

 • Анализ на защитни стени (firewall) и установяване на потенциални уязвимости и пропуски за пробив отвън инфраструктурата
 • Анализ на системи за междуофисна свързаност (VPN, SRM/ERP системи и др.)
 • Анализ на локална мрежа (IP адресация, сегментация)
 • Анализ на сървъри и работни станции
 • Ъпдейт на операционна система и приложен софтуер
 • Оценка на антивирусна защита
 • Проверка за наличие на бекъп системи
 • Оценка на целесъобразност на наличните системи
 • Анализ на логическа сигурност и анализ на нива на достъп до информация
 • Проследяване на съответствия с лицензионните изисквания
 • Анализ за идентификация на слабостите и произтичащите от тях рискове
 • Оценка на текущото състояние, изготвяне на препоръки за цялостно развитие и предприемане на необходимата дейност за корекция

Резултати

Благодарение на препоръките и предприетите действия , се обезпечава IT инфраструктурата и рисковете се свеждат до минимум. Можете да се убедите в това, че вашата компания отговаря на стандартите, разполага с най-ефективните софтуер и хардуер и е защитата е на максимално ниво.

Ако ви предстои одит по ISO 27001:2015, но искате развитие и привеждане по стандарта за сигурност?

Специалистите на Helpdesk Bulgaria можем да ви консултираме и да помогнем за привеждането на компютърните системи и мрежи по стандарт ISO 27001:2015.

 1. Проучваме начина на работа във вашата организация
 2. Консултираме се за нуждите ви
 3. Изготвяме персонален план за привеждане на дейността в рамките на стандарта
 4. Изграждаме, поддържаме компютърните системи съответно изискванията за сигурност на информацията

Екипът ни ще се погрижи за всичко необходимо

 • Изготвяне на план за преминаване към стандартизация
 • Изграждане на нова IT инфраструктура, съобразно стандарт за сигурност
 • Препоръки
 • Привеждане по стандарт
 • Консултации
 • Помощ