ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И MAN ПРЕНОС НА ДАННИ 

• Скорости достигащи 10Gbps+
• 100% гарантирана и симетрична
• Директна линия за пренос през двойно подсигурена MAN мрежа
• Публични IP адреси IP v4
• Система за мониторинг
• 24/7 поддръжка

VOIP ТЕЛЕФОНИЯ

• Телефонни номера от 65 държави
• Виртуални телефонни централи
• Таксуване до секунда