Виртуалните частни сървъри (VPS) по своята функционалност не се отличават от физическите.

VPS са гъвкаво и скалируемо решение, подходящо за всеки модерен бизнес:

 • Част от голяма инфраструктура, които могат да бъдат създадени лесно и съобразени с нуждите Ви
 • Могат да бъдат надграждани с лекота в случай, че вашият бизнес има нужда от това
 • Не изискват обслужване от ваша страна
 • Лицензите за Windows Server могат да се наемат на преференциални цени, през нашата партньорска програма CSP
 • Непрекъсваемостта е гарантирана от нас
 • Климатизацията и физическата охрана се осигурява от нашия DATA център
 • Сигурни, бързи и надеждни Backup системи
 • Данните Ви могат да бъдат лесно достъпвани - 24/7 през VPN криптирани тунели

Разликата от физическите сървъри, които изискват висока начална инвестиция:

 • Мощен хардуер, който в повечето случаи превъзхожда в пъти нуждите Ви
 • Климатизирано помещение
 • Токонепрекъсваемо устройство – UPS и генератор
 • Backup система
 • Поддръжката и обслужването често водят до прекъсване на услугите
 • Скъпи сървърни лицензи за WINDOWS ОС
 • Бърза амортизация и обезценяване