Миграцията на сървър е отговорно начинание, което трябва да премине с минимално време за прекъсване на системите. В идеалния вариант, прекъсване не трябва да има.

Ситуацията става сложна при преминаването между различни платформи и операционни системи. Изискват се обширни познания, правилно планиране, тестова среда. Повечето организации не разполагат с необходимата експертиза и допълнителен системен ресурс за тестове.

Ние разполагаме с отлично подготвени специалисти с обширни познания в администрацията на Windows и Linux платформи и огромен опит в мигрирането на данни, нива на достъп, системни услуги и други.

Как процедираме при нужда от миграция:

  • Изучаваме нуждите и процесите в организацията
  • Мониторираме натоварването и поведение на текущия сървър/и
  • Подбираме нов сървър/и или VPS подходящ за нужното натоварване и бъдещите нужди за над две/три години
  • Подготвяме тестова среда, в която проиграваме набелязания миграционен процес, за да се уверим, че няма да изникнат непредвидени ситуации
  • Насрочваме дата и час за миграцията
  • При добре планирана и извършена миграция, системите се очаква да работят коректно и безпроблемно след приключване на миграционните процедури
  • Опитът ни показва, че е възможно да се проявят миноритарни пост-миграционни дефекти и пропуски, за това ние сме подготвени да отговорим и реагираме незабавно след проявяването им
  • След няколко седмична безпроблемна експлоатация приемаме миграцията за успешна