РЕЗЕРВНО КОПИЕ (BACKUP) 

Създаването на Backup с вашите данни и неговото сигурно съхранение във или извън вашата фирма, може да се окаже от ключово значение.

Загубата на данни е често срещана в следствие на физическа повреди върху носители, случайно или умишлени изтриване/унищожаване на информация от служител, инфектиране/криптиране от зловреден софтуер, токови удари и други.

Резервното копие може да се смята за надеждно в случай, че се съхранява върху носител различен от основния диск/масив. Нужно е да разполагате с механизъм за удостоверяване на коректното и приключено изпълнение на процедурата.

Можем да Ви предложим гъвкави решения за отдалечено съхранение на Backup върху нашия модулен масив за данни. Той се намира във високотехнологичен DATA център.

Негови отличителни характеристики са:

  • 100% криптиран пренос на данните
  • Двойна репликация върху отделни сървърни шасита, всяко едно е базирано на RAID масив от дискове
  • Възможност за увеличаване на капацитета в реално време без нужда от прекъсване
  • Гарантирана симетрична свързаност с капацитет над 1000Mbit
  • 24/7 мониторинг на системата
  • Данните могат да бъдат достъпни в случай на физическа повреда на няколко сървъра едновременно

Услугата "Отдалечен Backup" е базирана на платформа, предлагаща възможността сами да определяте данните, които желаете да бъдат подсигурени чрез „агент“ софтуер. Той следи за изпълнението на зададените по график синхронизации с нашият масив. Графикът и периодът на съхранение могат да бъдат настроен от Вас или наш специалист.

Бихме могли да Ви предложим решение за виртуализиране и синхронизация на физически сървъри. Това означава, че може да разчитате на напълно функционираща работна среда, която да направим достъпна чрез VPN за вашите служители при аварийна ситуация.  

Възстановяване от Системни сривове (DRP)

DRP (disaster recovery plan) е предварително разписан и одобрен от организацията план за действие, в случай на критични ситуации в инфраструктурата на компанията. Смисълът на този план е да минимизира до минимум периода, в който организацията е състояние на неработоспособност.

В основата на DRP е наличието на резервна техника и мрежово оборудване, което означава огромни разходи за поддържане на налични дублиращи: сървър, рутер и мрежово оборудване. По време на нормалния жизнен цикъл е възможно да не бъдат използвани.

Можем да Ви предложим професионални консултации и изграждане на виртуална инфраструктура, способна да замести изцяло или частично критичното оборудване налично във вашата фирмена среда.