Виртуалните частни мрежи (VPN) са изключително надеждно и гъвкаво решение, подходящо за всякакви по размер организации. Те могат да бъдат планирани и реализирани в рамките на часове, за разлика от предлаганите скъпи наети линии от големите телекоми.

Можем да проектираме, изградим и поддържаме VPN съобразена с вашите изисквания и нужди.

  • Свързват отдалечени обекти намиращи се на значителни дистанции. Единственото условие е да разполагате с устройства свързани с Internet
  • Преноса на данните се осъществява чрез криптирани тунели, които гарантират, че данните Ви няма да бъдат прихванати и прочетени от външни лица
  • Може да достъпвате данните, съхранявани във вашата корпоративна мрежа, VPS, фирмен софтуер и други
  • За по-специфични нужди, трафикът може да бъде пренасочен през тунела, за да прикрием фактическата Ви геолокация или да бъде анализиран и филтриран от системите Ви за сигурност
  • Нашите решения са съвместими с Windows, Linux, Android, IOS и други