Оценката на сигурността на една компютърна система изисква комплексен анализ.

Без значение, дали една компания има собствен ИТ отдел или използва услугите на изнесен такъв има нужда от периодични независими одити на сигурността в инфраструктурата си и надеждността на защитните стени отвън.

Предлагаме експертно решение, чрез професионален софтуер способен да открие всяка позната уязвимост.

Сканирането се извършва в две направления - вътрешна сигурност и проверка за уязвимости на публичните ресурси, които споделяте със света. Този подход ще помогне на организацията Ви, да отговори на настоящите и бъдещите регулации (например - спазването на PCI и GDPR). Освен това, може да добиете реална представа за ефективността на вашия ИТ екипа и вложените средства за информационна сигурност.