Анализът и оценката на комплексни компютърни системи с много компоненти изисква: обширни познания в ИТ сферата, процес на мониториране, задълбочени познания в системната и мрежова администрация.

В модерния свят, освен хардуерните специфики е необходимо да бъдат разгледани и допълнителни фактори свързани с антивирусната защита, защитни стени и механизми, управление и съхранение на информация и не на последно място потребителското поведение и боравенето с потребителски софтуер.

Безразборното отваряне на съмнителни е-mail съобщения, използването на пиратски софтуер, липсата на актуализации на операционните системи и приложен софтуер може да доведат до катастрофални за бизнеса последици и огромни финансови загуби за компанията.

Нашата консултантска дейност има за цел:

  • Да изучим подробно системите Ви и потребителското поведение на служителите
  • Да идентифицираме слабите звена
  • Да изготвим детайлен анализ за ръководството на компанията
  • Да предложим адекватни коригиращи механизми и действия
  • Да приложим и внедрим необходимите защитни системи и софтуер